Kalender

Cruise Nights 2019

Cruise Nights

  • onsdag 19. juni 2019 - 17.00

  • Alle AMCAR-tilsluttede klubber

  • jeg skal

Program

Bli med på Cruise Nights! AMCAR inviterer den norske bilhobbyen inn i våre Cruise Nights uavhengig av bilmerke og opphavsland. Cruise Nights arrangeres av AMCAR-tilsluttede klubber over hele landet med to Cruise Nights i måneden fra mai t.o.m. september. Tid: 19.00. Samme tidspunkt og oppmøtedager over hele landet. Oppmøtested: Alle byer og områder med lokalklubber tilsluttet AMCAR. Facebook: "Cruise Nights Norway" På facebook kan du finne oversikt over de forskjellige oppmøtestedene. Velkommen!
ARRANGØR
Alle AMCAR-tilsluttede klubber