Foreslår at eiere av raske biler må gjennomgå kjøreopplæring
Foreslår at eiere av raske biler må gjennomgå kjøreopplæring
Foreslår at eiere av raske biler må gjennomgå kjøreopplæring

Foreslår at eiere av raske biler må gjennomgå kjøreopplæring

En tragisk ulykke i Australia kan få uante konsekvenser for sjåfører av raske biler. Dommen og lovforslagene stiller flere interessante spørsmål. Er dagens sportsbiler simpelthen for voldsomme?

Dagens biler blir raskere og kraftigere år etter år, noe som fort kan gå galt. Fra motorsykkelverdenen kjenner vi til ulike gentlemens-avtaler mellom de japanske fabrikkene opp gjennom årene om effekt og topphastighet, slik at ikke de raskeste motorsyklene skulle ende opp i et våpenkappløp, samt mange ulike begrensninger for hvor gammel man må være for å kjøre ulike typer motorsykler. I Norge er det f.eks 16-års grense for lett motorsykkel, 18-års grense for mellomtung motorsykkel og 24 års grense for tung motorsykkel. Dette slik at man gradvis skal venne seg til effekten, og dermed være bedre utrustet for å kunne håndtere en veldig rask motorsykkel når den tid kommer.

Men på bilfronten er det lite av slike ting, noe som gjør at en 18-åring lovlig kan kjøre en 2000-hesters gatebil om han så ønsker i de fleste land. Nå vil imidlertid delstaten South Australia i Australia se på muligheten for å innføre lover som gjør at førere av raske kraftige biler må gjennomgå strengere opplærings-krav.  

De foreslåtte reglene er rettet mot førere av “high-powered super sports cars”, og innebærer at de må gjennomgå spesifikk kjøreopplæring rettet mot det å kjøre en rask bil. De nye lovene vil ha tilbakevirkende kraft, slik at alle eiere av biler som kommer inn under dette reglementet, vil måtte gjennomgå den nødvendige kjøreopplæring for å ha lov til fortsatt å bruke sine biler. I reglementet vil det bli stadfestet at det vil være ulovlig å slå av traction-control systemer i slike biler. I tillegg vil man gjøre reglene strengere når det gjelder å forby en fører involvert i en dødsulykke i å kunne kjøre bil til saken hans er ferdig behandlet i domstolene. Man foreslår i samarbeid med delstatens politi forandringer i den såkalte Criminal Law Consolidation Act, som omhandler dødsfall som skyldes uansvarlig kjøring.

De foreslåtte endringene kommer i kjølvannet av den tragiske ulykken i 2019, da fotgjenger Sophia Naismith og hennes venninne, ble påkjørt av en Lamborghini Huracan utenfor en restaurant i Glengowrie, South Australia. Sophia døde av skadene. Kjøringen ble utført av Alexander Campbell, som sa seg skyldig i uaktsom kjøring, (et tiltalepunkt som ennå ikke er ferdigbehandlet). Han ble imidlertid frikjent for det mest alvorlige punktet i anklagen i august 2022, som gikk ut på å forårsake en dødsulykke grunnet farlig kjøring. I dommen heter det at Campbell ikke kjørte for fort, og det kommer også fram at veien var i god tilstand og at Campbell ikke kjørte i ruspåvirket tilstand. Dommeren påpekte derfor at man må se etter svaret et annet sted. Hva var det som gjorde at Campbell mistet kontrollen over bilen? Og i så fall om det svaret vil medføre at Campbell kan dømmes for uforsvarlig kjøring.

Under rettssaken påstod aktoratet at Campbell hadde foretatt en brå akselerering, som forårsaket at bilen plutselig dro til venstre. I et tidligere avhør hadde 37-årige Campbell sagt at han mistet grepet da han skiftet gir, og at bilen da gikk sidelengs. På det tidspunktet var bilen i Sport Mode, med de elektroniske sikkerhetssystemene deaktivert. Dermed mente aktoratet at Campbell burde ha skjønt at en brå akselerasjon kunne medføre at han mistet kontroll over bilen. Imidlertid kunne ikke dommeren si med sikkerhet om den tiltalte var så brå med gasspedalen som aktoratet ville ha det til.

- I am not satisfied beyond a reasonable doubt that the evidence establishes the defendant applied harsh acceleration as contended by the prosecution. Put another way, the prosecution has not excluded as a reasonable possibility that the defendant lost control of his Lamborghini as he suggested in his police interview, or that it was the result of the defendant's application of moderate acceleration", sa dommeren.

Utenfor rettslokalene uttalte offerets far Luke Naismith at dommen hadde nektet rettferdighet til hans datter. Flere følte dommen var urettferdig, inkludert Peter Malinauskas, som er South Australia sin førsteminister. Han tok derfor kontakt med Naismith-familien, og anbefalte myndighetene i delstaten om å ta  “immediate action” ved å starte planleggingen av nye lover og regler for å gjennomføre de foreslåtte reformene.

- I think the verdict really highlighted the fact that, in most South Australians' minds, justice hasn't been done here. And where justice isn't done, or isn't seen to be done, that raises the question of the need for law reform and that's certainly what happened and I want to respond quickly."

Regjeringen planlegger nå derfor å forelegge disse reformene for parlamentet i delstaten før året er omme. 

- An elite, high-powered sports car, like a Lamborghini, if used, does require a high degree of driver competency. And that should be tested before the acquisition and the driving of such a car can take place. So as a Government we are attracted to having an alternate form of licence that would only be in place for someone that wants to drive an elite, high-powered sports car. Just to make sure they have the ability to drive that car in such a way that doesn’t compromise the safety of other road users, or pedestrians, on South Australian roads”, uttalte førsteminister Malinauskas under en pressekonferanse nylig. Hvorvidt de nye foreslåtte reglene blir vedtatt eller ikke, gjenstår å se.