Nå kan du klistre på skiltet ditt i stedet for å skru det fast på bilen din
Her ser man skiltet limt på.
Nå kan du klistre på skiltet ditt i stedet for å skru det fast på bilen din

Nå kan du klistre på skiltet ditt i stedet for å skru det fast på bilen din

I hvert fall hvis du bor i California, hvor skiltene er del av et pilotprosjekt.

På fronten av stadig flere nye biler er det vanskelig å få til å plassere et tradisjonelt skilt som skal skrus fast. Både hemmet av bilens linjer og kurver, men også av at det å bore hull i områder som i realiteten ikke er tiltenkt et slikt formål, ikke nødvendigvis er heldig for bilen din.

Staten California skjønte problemet allerede i 2014, og godkjente da en lov som ga grønt lys til å utvikle alternative måter å feste et skilt på. Et prøveprosjekt startet i 2015, og sluttresultatet er grønt lys til et skilt i form av et klistremerke. Dette klistremerket er et offisielt regjeringsgodkjent produkt fra firmaet License Plate Wrap, som er det eneste firmaet involvert i dette pilotprosjektet.

Skiltet har vært utprøvd på 28 kjøretøy fra California Highway Patrol, og etter den suksessfulle prøveperioden der, har nå California State Department of Motor Vehicles (DMV) i Sacramento åpnet opp for slike skilt til alle som er med i pilotprogrammet i California for 85 dollar pluss registreringsgebyrer. Man kan velge mellom åtte ulike design, og ingen av dem gjør at du trenger å bore noen som helst hull på bilen din. Størrelsen er den samme uansett design: 6x12 tommer.

Mange interesserte lurer på om man må være med i pilotprogrammet for å kunne få ett slikt skilt, eller om det å kjøpe skiltet automatisk gjør at man blir med i programmet. Til det svarer License Plate Wrap på sin nettside (LicensePlateWrap.com):

«Once we receive your order, we will submit the information you provided to the DMV of Sacramento. After validating the information, the DMV of Sacramento will inform us and we then start the production of your LPW. They will issue a participating letter which confirms you are in the pilot program. The letter will be mailed directly from DMV of Sacramento to the address you provided on your order».

Det er dermed mye som tyder på at man kommer til å se mange biler med slike skilt på sin neste ferietur til California, og ikke se bort fra at andre stater kommer til å tillate det samme etter hvert. Kanskje vi til og med en dag får lov til å kjøpe slike skilt i Norge?