Pickup-eier prøvde å sabotere elbil-lading
Pickup-eier prøvde å sabotere elbil-lading
Pickup-eier prøvde å sabotere elbil-lading

Pickup-eier prøvde å sabotere elbil-lading

Tesla-eieren lå i baksetet og sov mens ladingen pågikk.

ICE-ing: En trend som går ut på at man saboterer eller blokkerer tilgangen til ladestasjoner for elbileiere. Dette gjøres gjennom å enten parkere på en sånn måte at elbileiere ikke kommer til ladestasjonen, eller at man går mer aktivt til verks gjennom å dra ut ladekabelen.

ICE-ing er heldigvis ikke noe problem her i Norge, men i USA og Canada har man sett en del eksempler på det. Gjort verre av rekordhøye drivstoffpriser, som gjør at noen sjåfører retter sinnet sitt mot elbileiere. Et eksempel på dette skjedde nylig i Ontario, Canada, hvor Sentry Mode på en parkert Tesla Model 3 ved en ladestasjon klokken 23.30 på kvelden begynte videopptak av en GMC Sierra pickup som parkerte på siden av Teslaen. Pickup-eieren dro i kabelen for å ødelegge ladingen, hvorpå opptaket stoppet. Deretter ble kabelen dratt helt ut, samtidig som Tesla-eieren lå og sov i baksetet. Det er ukjent om pickup-sjåføren la merke til om noen lå og sov i baksetet, men forhåpentligvis vil flere tenke seg om når de vet at de kan bli fanget på kamera som i dette tilfellet.