Corvette Entusiaster Norge Treff

Corvette merkebil treff

  • søndag, 28 juni 2020 - 10.00

  • Samferdselshistorisk Senter Hønefoss. Adressen er Vinterroveien 2, 3517 Hønefoss

  • jeg skal

TORBJØRN
torbjørn
 INGVE
ingve
ROBERT
robert

Program

Stemmeseddeler må leveres inn innen kl 14.00. Kåring skjer kl 14.30
Arrangør
Corvette Entusiaster Norge